CovicoEnergy Logo

Drieduizend euro boete voor wie volgend jaar nog stookolieketel plaatst

Vanaf 1 januari 2022 mogen er geen nieuwe stookolieketels meer worden geplaatst. Een ketel mag ook niet meer worden vervangen als er een aardgasnet aanwezig is in de straat. Dat blijkt uit een voorstel van decreet dat Andries Gryffroy (N-VA), Robrecht Bothuyne (CD&V) en Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) hebben ingediend. Er worden boetes voorzien vanaf 3.000 euro.

Het verbod op nieuwe stookolieketels is een belofte uit het Vlaams regeerakkoord die nu in de praktijk wordt gebracht. De meerderheid wil er vooral de CO2-uitstoot mee omlaag halen. Ondanks een dalende trend, had stookolie in 2019 namelijk nog steeds een aandeel van 35% in de broeikasgasemissies van de residentiële en niet-residentiële gebouwensector en een aandeel van 10% in de totale niet-ETS broeikasgasemissies in Vlaanderen. Dat zijn de emissies die niet onder de zware industrie vallen. Zelfs zonder aardgas in de straat, zijn er ondertussen voldoende alternatieven, stellen de indieners. Ze noemen houtpellets, maar vooral klimaatvriendelijker oplossingen als warmtepompen of hybride warmtepompen.

3.000 euro boete

Om controle toe te laten, voorziet het decreet in de uitbouw van een databank energieproductie, waarin per gebouw de gebruikte hoofdverwarming kan worden opgezocht. Als er toch nog een stookolieketel wordt geplaatst op een plaats waar dat niet is toegestaan, kan er een administratieve geldboete worden opgelegd van 3.000 euro, vermeerderd met 2.000 euro per individuele gebouweenheid in het gebouw. Het vervangen van individuele onderdelen van een bestaande verwarmingsinstallatie, zoals de branderkop, mag wel nog.

Andere oplossingen

De stookoliesector waarschuwt dat de plannen van de Vlaamse meerderheidspartijen om de plaatsing van stookolieketels vanaf volgend jaar te verbieden, hun doel dreigen te missen. Sectororganisatie Informazout wordt naar eigen zeggen overspoeld door vragen van ongeruste consumenten. Volgens Informazout toont de regering “een totaal gebrek aan langetermijnvisie” door de ene fossiele brandstof door de andere te vervangen. Een overstap naar gas dreigt de Vlamingen te treffen in hun portemonnee, klinkt het. Volgens Informazout kost een overstap circa 7.500 euro. Volgens de sector zijn er andere oplossingen om CO2-uitstoot in te dijken, met name door oude ketels te vervangen door hoogrendementsketels. Die zijn combineerbaar met hernieuwbare energie. Ook met koolstofarme vloeibare brandstoffen kan CO2-uitstoot worden bespaard, klinkt het. “Meteen nadat dit nieuws bekend werd gemaakt, werden we overspoeld door telefoontjes en mails van ongeruste consumenten. Het gaat hier om 600.000 Vlaamse gezinnen die nu niet weten wat ze moeten doen”, zegt Willem Voets, General Manager bij Informazout. Gezinnen zullen nu kiezen voor oplapwerken, denkt hij.

Ontvang je prijsofferte op maat!